изображение

Христовите църкви ви поздравяват
(Римляни 16: 16)

Добре дошли в уебсайта на църквата на Дауни Христов


Христовата църква в Дауни е нееноминационна църква. Нямаме централен щаб. Главата на църквата е не друг, а самият Исус Христос (Ефесяни 1: 22-23).

Ние сме обединени от Словото Божие в Една вяра (Ефесяни 4: 3-6). Библията е единственото ни учение. Следваме учението на Исус Христос и неговите свети апостоли, а не учението на човека или на някой, създал вероизповеданията. Ние сме и желаем да се наричаме само християни (Деяния 11: 26).


За повече информация: bjhotirons@hotmail.com

Начало | Библейско изследване | Време на поклонение
Карта & Посоки | Информация за контакт | За нас

Авторско право Интернет министерства.
Всички права запазени.