Ang Dios Kahibulongan

Mga Simbahan ni Kristo
  • Register
Ang atong Ginoong Dios nga Labing Gamhanan talagsaon kay Siya sa pagkatinuod usa ka Dios nga Makalipay. Ang Langit ug ang Yuta dili makapugong Kaniya kay Siya labaw pa sa tanan nga atong makita ug nahibal-an. Ang iyang kamahalan mahimayaon ug ang Iyang gahum walay sukod. Ang atong langitnong Amahan balaan ug ang Iyang gugma walay katapusan. Ang iyang kaalam milabaw sa tanang pagsabut sa tawo. Ang Langit ug ang Yuta nagpadayon sa pag-awit sa Iyang mga pagdayeg tungod kay Siya takus.

Walay usa nga sama sa Ginoo tungod kay Siya sa pagkatinuod Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo. Ang mga tawo magapangita sa kalinaw sa usa ka panahon sa kasamok, apan makita lamang nila kini kon sila mangita sa Prinsipe sa Kalinaw. Ang tinuod nga kalinaw nagagikan lamang sa atong Ginoong Dios nga Makagagahum ug ang Iyang kalinaw labaw sa tanan nga pagsabut. Pangitaa ang Ginoo sa tibuok mong kasingkasing ug hibaloi nga Siya anaa kanimo. Ang Dios alang kanimo ug Siya dili mobiya kanimo bisan pa ikaw nag-antus sa mga pagsulay ug mga kalisdanan. Ayaw kahadlok nga ang Ginoo nagauban kanimo ug Siya takus sa imong pagdayeg.

Ang Dios nahimong usa kanato pinaagi ni Jesus, ug pinaagi sa iyang dugo nahimo kitang takus sa Dios tungod kay Iyang gihugasan ang atong mga sala. Ang atong langitnong Amahan nagtubos kanato pinaagi sa Cordero. Gibalaan ug gipakamatarung kita sa ngalan sa Ginoong Jesu-Cristo ug sa Balaang Espiritu sa atong Ginoong Dios nga Makagagahum. Si Jesu Cristo nga mao ang pangulong bato nga pamag-ang nagpahimutang sa matag usa kanato sa usa ka kahibulongan ug balaan nga templo nga nagsilbi nga pinuy-anan sa Dios diha sa Balaang Espiritu. Ang atong Balaan nga Amahan takus sa inyong panahon ug pagserbisyo sa ubasan sa Ginoo.

Salig sa Ginoo sa tibuok mong kasingkasing ug hibaloi nga Siya molihok. Kanunay nasayud nga wala ka mag-inusara alang sa mga Anghel sa Ginoo mangalagad niadtong makabaton sa kaluwasan. Ang Ginoo nahigugma kanimo ug Siya nagauban kanimo. Kinsa ang makabarog batok sa Ginoo sa mga Panon? Walay usa nga makahimo ug walay usa nga makahimo. Hinumdomi nga ang Dakong Ako Mao Siya nga nagatindog sa imong pag-uyon. Dayga ang atong Ginoong Dios nga Labing Gamhanan kay Siya takus.

Ang mga simbahan ni Cristo nag-abiabi kanimo sa pagsimba sa Ginoo uban kanamo. Ania kami dinhi sa pag-alagad sa Dios ug sa pagtabang kanimo sa imong paglakaw uban sa Ginoo. Bisitaha ang simbahan ni Kristo sa inyong komunidad.

Kanunay kini nga kalipay nga mag-alagad sa simbahan sa Ginoo. Kung ako adunay bisan unsang pagserbisyo kanimo palihug ayaw pagpanuko sa pagtawag. Mahimo nimong kontakon ako sa bisan unsang panahon pinaagi sa telepono sa (319) 576-7400 o pinaagi sa email sa: Kini nga email address ang gipanalipdan gikan spambots. Ikaw kinahanglan nakahimo JavaScript sa pagtan-aw niini..

Alang sa kawsa ni Kristo,

Silbano Garcia, II.
Ebanghelista

Get Sa Touch

  • Internet ministries
  • PO Box 146
    Spearman, Texas 79081
  • 806-310-0577
  • Kini nga email address ang gipanalipdan gikan spambots. Ikaw kinahanglan nakahimo JavaScript sa pagtan-aw niini.