Bůh je báječný
  • Registrovat
Náš Pán Bůh Všemohoucí je úžasný, protože je skutečně úžasným Bohem. Nebe a Země Ho nemohou Ho držet, protože je větší než všechno, co vidíme a co máme vědět. Jeho Veličenstvo je slavné a Jeho moc je bez opatření. Náš nebeský Otec je svatý a Jeho láska je věčná. Jeho moudrost překonává veškeré lidské porozumění. Nebe a Země neustále zpívají Jeho chválu za On je hoden.

Nikdo jiný není jako Pán, neboť je skutečně králem králů a Pánem pánů. Muži budou hledat mír v době zmatku, ale najdou ho jen tehdy, budou-li hledat prince míru. Pravý mír přichází pouze od našeho Pána Boha Všemohoucího a Jeho mír překonává veškeré porozumění. Hledejte Pána celým svým srdcem a víte, že je na dosah. Bůh je pro vás a on vás neopustí, ani když trpíte skrze zkoušky a soužení. Neboj se Hospodina je s tebou a je hoden tvé chvály.

Bůh se stal jedním z nás skrze Ježíše, a skrze jeho krev jsme se stali hodnými Boha, protože On umyl naše hříchy. Náš nebeský Otec nás vykoupil skrze Beránka. Byli jsme posvěceni a ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a v Duchu svatém našeho Pána Boha Všemohoucího. Ježíš Kristus, hlavní kámen, složil každého z nás do nádherného a svatého chrámu, který slouží jako místo Boha v Duchu svatém. Náš Svatý Otec je hoden vašeho času a služby ve vinici Pána.

Věřte v Pána celým svým srdcem a víte, že bude jednat. Vždy vězte, že nejste sami pro anděly Pána, aby sloužili těm, kteří mají získat spásu. Pán tě miluje a je s tebou. Kdo může stát proti Pánu zástupů? Nikdo nemohl a nikdo nikdy nebude. Vezmi srdce, abys věděl, že Veliký Já jsem ten, který stojí ve tvé laskavosti. Chvalte našeho Pána Boha Všemohoucího, že je hoden.

Kristovy církve vás vítají, abyste uctívali Pána s námi. Jsme zde, abychom sloužili Bohu a pomáhali vám ve vaší procházce s Pánem. Navštivte Kristovu církev ve vaší komunitě.

Je vždy potěšením sloužit Pánově církvi. Pokud vám mohu být nějaká služba, neváhejte a zavolejte. Můžete mne kdykoliv kontaktovat telefonicky na adrese (319) 576-7400 nebo e-mailem na adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript..

Pro příčinu Krista

Silbano Garcia, II.
Evangelista

Získat Ve styku

  • Internetová ministerstva
  • PO Box 146
    Spearman, Texas 79081
  • 806 310--0577
  • Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.