Pa mor aml y caiff swper yr Arglwydd ei fwyta?
  • Cofrestru

Disgwylir y bydd pob aelod o'r eglwys yn ymgynnull i addoli ar ddiwrnod pob Arglwydd. Rhan ganolog o'r addoliad yw bwyta swper yr Arglwydd (Actau 20: 7). Oni bai ei fod yn cael ei rwystro gan y gyfraith, mae pob aelod o'r farn bod y penodiad wythnosol hwn yn gyfrwymol. Mewn llawer o achosion, fel yn achos salwch, mae swper yr Arglwydd yn cael ei gario i'r rhai sy'n cael eu rhwystro rhag mynychu'r addoliad.

Cael In Touch

  • Gweinyddiaethau rhyngrwyd
  • Blwch Post 146
    Spearman, Texas 79081
  • 806-310 0577-
  • Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.