វិហាររបស់ព្រះគ្រីស្ទ
  • ចុះឈ្មោះ

ថ្មីម៉ិកស៊ិក

ក្រសួងអ៊ិនធឺណិមានសមាជិកដែលបានចុះឈ្មោះ 58

លក្ខណវិនិច្ឆ័យស្វែងរក

ក្រុមជំនុំ
ព័តមានទំនាក់ទំនង
Alamogordo
(505) 434-2607
-
ឈ្មោះសាសនាចក្រ Riverside Church of Christ
Albuquerque
(505) 898-2627
-
ឈ្មោះសាសនាចក្រ Riverside Church of Christ
Albuquerque
(505) 898-2627
-
ឈ្មោះសាសនាចក្រ ជ្រលងខាងត្បូង Iglesia de Cristo
Albuquerque
(505) 239-9207
-
ឈ្មោះសាសនាចក្រ Netherwood Park Church of Christ
Albuquerque
(505) 256-7389
Albuquerque
(505) 964-8170
-
ឈ្មោះសាសនាចក្រ ភ្នំនៃព្រះគ្រីស្ទ
Albuquerque
Albuquerque
-
-
(505) 867-2596
-
ប៊ីលអេហិច (Alamogordo)
(505) 439-5263 (កាលវិភាគ) (505) 434-1533 ផ្ទះ
-
កសិដ្ឋាន Bosque
(505) 869-3588
(505) 885-6629 ឬ (505) 885-6210
Carlsbad
-
-
Chaparral
(505) 824-4772
-
Chaparral
(505) 824-4772
-
ឈ្មោះសាសនាចក្រ Lisa Street Church of Christ
Chaparral
(505) 824-5184
-
ឈ្មោះសាសនាចក្រ Clayton Church of Christ
Clayton
(505) 374-2722
-
Cloudcroft
(505) 682-2395
-
ឈ្មោះសាសនាចក្រ Dora Church of Christ
Dora
(505) 477-2226
-
ឈ្មោះសាសនាចក្រ Dora Church of Christ
Dora
(505) 477-2226
-

តើនរណា ជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេ?

តើការអង្វរដាច់ដោយឡែកពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាអ្វី?

ប្រវត្តិប្រវត្តិសាស្ត្រនៃចលនាស្តារឡើងវិញ

តើមានក្រុមជំនុំប៉ុន្មានរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅទីនោះ?

តើក្រុមជំនុំទាំងឡាយមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្តេច?

តើក្រុមជំនុំនៃព្រះគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងយ៉ាងដូចម្តេចទៅ?

តើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទជឿលើព្រះគម្ពីរយ៉ាងដូចម្តេច?

តើសមាជិកនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទជឿលើកំណើតព្រហ្មចារី?

តើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទជឿលើការតម្រូវទុកជាមុនទេ?

ហេតុអ្វីបានជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទជ្រមុជទឹកតែមួយគត់ដោយការជ្រមុជទឹក?

ទារកទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកត្រូវបានអនុវត្ត?

តើពួកអ្នកបំរើរបស់ក្រុមជំនុំឮការសារភាពឬទេ?

តើការអធិស្ឋានទៅពួកបរិសុទ្ធ?

តើជប់លៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់បរិភោគញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា?

តើប្រភេទតន្ត្រីអ្វីដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំ?

តើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទជឿលើស្ថានសួគ៌និងស្ថាននរកទេ?

តើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទជឿលើការថ្វាយបង្គំទេ?

តើក្រុមជំនុំទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីអ្វី?

តើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទមានសាសនាទេ?

តើមនុស្សម្នាក់ក្លាយទៅជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងដូចម្ដេច?

ទទួលបាន ក្នុងទូច

  • ក្រសួងអ៊ិនធឺណិត
  • ប្រអប់សំបុត្រលេខ 146
    ស្ពឺមែនមែនរដ្ឋតិចសាស ៧៩០៨១
  • 806-310-0577
  • អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលនេះត្រូវបានការពារពីសំបុត្រឥតប្រយោជន៍។ អ្នកត្រូវការអនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បីមើលវា។