តើក្រុមជំនុំនៃព្រះគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងយ៉ាងដូចម្តេចទៅ?

វិហាររបស់ព្រះគ្រីស្ទ
  • ចុះឈ្មោះ

ក្នុងក្រុមជំនុំនីមួយៗដែលមានយូរល្មមដើម្បីក្លាយទៅជាការរៀបចំយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះមានអ្នកចាស់ទុំឬបព្វជិតជាច្រើនដែលបម្រើជាគណៈអភិបាល។ បុរសទាំងនេះត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រុមជំនុំក្នុងមូលដ្ឋានផ្អែកលើគុណសម្បត្តិដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ (1 Timothy 3: 1-8) ។ ការបម្រើនៅក្រោមពួកអែលឌើរគឺជាឌីកុនគ្រូបង្រៀននិងអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អឬអ្នកបំរើ។ អ្នកទាំងនោះមិនមានអំណាចស្មើនឹងអ្នកចាស់ទុំទេ។ ពួកអ្នកចាស់ទុំជាអ្នកគង្វាលឬជាអ្នកត្រួតពិនិត្យដែលបម្រើនៅក្រោមប្រមុខភាពនៃព្រះគ្រីស្ទយោងទៅតាមគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែលជារដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រភេទមួយ។ មិនមានសិទ្ធិអំណាចនៅលើផែនដីខ្ពស់ជាងពួកអែលឌើរនៃក្រុមជំនុំក្នុងតំបន់ទេ។

តើនរណា ជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេ?

តើការអង្វរដាច់ដោយឡែកពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាអ្វី?

ប្រវត្តិប្រវត្តិសាស្ត្រនៃចលនាស្តារឡើងវិញ

តើមានក្រុមជំនុំប៉ុន្មានរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅទីនោះ?

តើក្រុមជំនុំទាំងឡាយមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្តេច?

តើក្រុមជំនុំនៃព្រះគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងយ៉ាងដូចម្តេចទៅ?

តើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទជឿលើព្រះគម្ពីរយ៉ាងដូចម្តេច?

តើសមាជិកនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទជឿលើកំណើតព្រហ្មចារី?

តើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទជឿលើការតម្រូវទុកជាមុនទេ?

ហេតុអ្វីបានជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទជ្រមុជទឹកតែមួយគត់ដោយការជ្រមុជទឹក?

ទារកទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកត្រូវបានអនុវត្ត?

តើពួកអ្នកបំរើរបស់ក្រុមជំនុំឮការសារភាពឬទេ?

តើការអធិស្ឋានទៅពួកបរិសុទ្ធ?

តើជប់លៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់បរិភោគញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា?

តើប្រភេទតន្ត្រីអ្វីដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំ?

តើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទជឿលើស្ថានសួគ៌និងស្ថាននរកទេ?

តើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទជឿលើការថ្វាយបង្គំទេ?

តើក្រុមជំនុំទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីអ្វី?

តើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទមានសាសនាទេ?

តើមនុស្សម្នាក់ក្លាយទៅជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងដូចម្ដេច?

ទទួលបាន ក្នុងទូច

  • ក្រសួងអ៊ិនធឺណិត
  • ប្រអប់សំបុត្រលេខ 146
    ស្ពឺមែនមែនរដ្ឋតិចសាស ៧៩០៨១
  • 806-310-0577
  • អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលនេះត្រូវបានការពារពីសំបុត្រឥតប្រយោជន៍។ អ្នកត្រូវការអនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បីមើលវា។