Hoe wordt iemand lid van de kerk van Christus?
  • Registreer

In het heil van de ziel van de mens zijn 2 noodzakelijke delen: Gods deel en deel van de mens. Gods deel is het grote deel: "Want door genade bent u gered door geloof, en dat niet uit uzelf, het is de gave als God, niet van werken, dat niemand mag roemen" (Ephesians 2: 8-9). De liefde die God voor de mens voelde, bracht hem ertoe Christus in de wereld te zenden om de mens te verlossen. Het leven en de leer van Jezus, het offer aan het kruis, en het verkondigen van het evangelie aan mensen vormen Gods deel in de zaligheid.

Hoewel Gods deel het grootste deel is, is het deel van de mens ook noodzakelijk als de mens de hemel wil bereiken. De mens moet zich houden aan de voorwaarden van pardon die de Heer heeft aangekondigd. Het deel van de mens kan duidelijk worden uiteengezet in de volgende stappen:

Hoor het evangelie. "Hoe zullen zij hem aanroepen, die zij niet hebben geloofd? En hoe zullen zij hem geloven, die zij niet hebben gehoord? En hoe zullen zij het horen zonder prediker?" (Romeinen 10: 14).

Geloven. "En zonder geloof is het onmogelijk hem goed te behagen, want hij die tot God komt, moet geloven dat hij is, en dat hij een beloner is van hen die naar hem zoeken" (Hebreeën 11: 6).

Heb berouw van vroegere zonden. "De tijden van onwetendheid daarom heeft God over het hoofd gezien, maar nu beveelt hij de mensen dat zij zich overal moeten bekeren" (Handelingen 17: 30).

Belijd Jezus als Heer. "Zie, hier is water; wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zei, als u gelooft met heel uw hart, dat u het mag." En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is "(Handelingen 8: 36 -37).

Laat je dopen voor vergeving van zonden. "En Petrus zeide tot hen: Bekeert u en wordt gedoopt een ieder van u in de naam van Jezus Christus tot de vergeving van uw zonden en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen" (Handelingen 2: 38).

Leef een christelijk leven. "Gij zijt een uitverkoren volk, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk voor eigen bezit van God, opdat gij de uitnemendheid van Hem, die u uit de duisternis heeft geroepen, tot zijn wonderbaar licht mag tonen" (1 Peter 2: 9).

Krijgen In contact

  • Internetministeries
  • P.O. Postwissel Box 146 Box XNUMX
    Spearman, Texas 79081
  • 806-310-0577
  • Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.