ਸੀਬੀ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ
  • ਰਜਿਸਟਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਂ ਭੇਜੋ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰਨਾਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਾਸਵਰਡ. ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰਨਾਮ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਭੇਜੋ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਪਾਸਵਰਡ ਭੇਜੋ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਮਿਲੇਗਾ. ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

ਕੌਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਰਜੇ ਹਨ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਰਚ ਹਨ?

ਚਰਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਆਰੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਚ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਭੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਛਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ?

ਕੀ ਚਰਚ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹਨ?

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗੀਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਚ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੇ ਪ੍ਰੇર્ગਟਰੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਚਰਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ?

ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਪਰਕ 'ਚ

  • ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ
  • PO Box 146
    ਸਪੀਅਰਮੈਨ, ਟੈਕਸਾਸ 79081
  • 806-310-0577
  • ਇਹ ਈ-ਮੇਲ ਅਡਰੈਸ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਵਾਸਕਰਿਪਟ ਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.