ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ
  • ਰਜਿਸਟਰ

ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਕਰੋ.

ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ "ਲਾਗਇਨ ਖਾਤਾ" ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਕਸਰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ. $ 29 (USD) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ. ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ "ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ" ਅਤੇ "ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰਕਰੀਆ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਂ" (ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾਂ) ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ.

ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ "ਲਾਗਇਨ ਖਾਤੇ" ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ PayPal.com ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਵਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ.


ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ.

ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ "ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਚਰਚਸ ਆਫ਼ ਮਸੀਹਸ" ਅਤੇ ਸਾਡੀ "ਚਰਚ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ" ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ.

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਿਲਡਰ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਧ ਹੋਸਟਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੈ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਤੇ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲੋਗੋ 'ਤੇ.

ਕੌਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਰਜੇ ਹਨ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਰਚ ਹਨ?

ਚਰਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਆਰੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਚ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ?

ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਭੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਛਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ?

ਕੀ ਚਰਚ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹਨ?

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗੀਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਚ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੇ ਪ੍ਰੇર્ગਟਰੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਚਰਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ?

ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਪਰਕ 'ਚ

  • ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ
  • PO Box 146
    ਸਪੀਅਰਮੈਨ, ਟੈਕਸਾਸ 79081
  • 806-310-0577
  • ਇਹ ਈ-ਮੇਲ ਅਡਰੈਸ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਵਾਸਕਰਿਪਟ ਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.