ดนตรีประเภทใดที่ใช้ในการนมัสการ?

คริสตจักรของพระคริสต์
  • สมัครสมาชิก

อันเป็นผลมาจากข้ออ้างที่โดดเด่นของคริสตจักร - การกลับไปสู่ความเชื่อและการปฏิบัติในพันธสัญญาใหม่ - การร้องเพลงอะแคปเพลเป็นเพลงเดียวที่ใช้ในการนมัสการ การร้องเพลงนี้ไม่มีผู้บรรเลงโดยเครื่องดนตรีเชิงกลสอดคล้องกับเพลงที่ใช้ในคริสตจักรผู้เผยแพร่ศาสนาและหลายศตวรรษหลังจากนั้น (Ephesians 5: 19) รู้สึกว่าไม่มีอำนาจในการมีส่วนร่วมในการนมัสการที่ไม่พบในพันธสัญญาใหม่ หลักการนี้ช่วยลดการใช้ดนตรีบรรเลงพร้อมกับการใช้เทียนธูปและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ใคร เป็นคริสตจักรของพระคริสต์หรือไม่

ข้ออ้างที่โดดเด่นของคริสตจักรของพระคริสต์คืออะไร?

ประวัติความเป็นมาของขบวนการฟื้นฟู

มีโบสถ์ของพระคริสต์กี่แห่ง

คริสตจักรมีการเชื่อมโยงองค์กรอย่างไร

โบสถ์ของพระคริสต์ปกครองอย่างไร

คริสตจักรของพระคริสต์เชื่ออะไรเกี่ยวกับพระคัมภีร์?

สมาชิกของคริสตจักรของพระคริสต์เชื่อในการเกิดบริสุทธิ์หรือไม่?

คริสตจักรของพระคริสต์เชื่อในชะตากรรมหรือไม่?

ทำไมคริสตจักรของพระคริสต์รับบัพติศมาโดยการจุ่มเท่านั้น?

การบัพติศมาของทารกนั้นมีประสบการณ์หรือไม่?

รัฐมนตรีของโบสถ์ได้ยินคำสารภาพหรือไม่?

คำอธิษฐานส่งถึงวิสุทธิชนหรือไม่?

อาหารมื้อเย็นของลอร์ดกินบ่อยแค่ไหน?

ดนตรีประเภทใดที่ใช้ในการนมัสการ?

คริสตจักรของพระคริสต์เชื่อในสวรรค์และนรกหรือไม่?

คริสตจักรของพระคริสต์เชื่อในการล้างบาปหรือไม่?

คริสตจักรให้การสนับสนุนทางการเงินโดยวิธีใด?

คริสตจักรของพระคริสต์มีความเชื่อหรือไม่?

เราจะกลายเป็นสมาชิกของคริสตจักรของพระคริสต์ได้อย่างไร?

ได้รับ In Touch

  • กระทรวงอินเทอร์เน็ต
  • 146 PO Box
    สเปียร์แมนเท็กซัส 79081
  • 806-310-0577
  • อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริ